je úspešne v košíku
 Potrebujete poradiť? Volajte +420 774 740 628

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Petra Smetanová nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktorá by mohla identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne Petra Smetanová tieto údaje dobrovoľne. Tieto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru Petra Smetanová, účastní sa prieskumov, účastní sa hlasovania atd. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu údajov.

Petra Smetanová si vyhradzuje právo prevádzať analýzy o správaniu užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov, ktorí zhliadli reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto údaje sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že údaje, ktorá dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a Petra Smetanová za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o nich môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľova počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom computeri a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - e-shop však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne Petra Smetanová všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

Platné od 7.2.2007